UPDATE BIGBRANDS

16 maart 2020

UPDATE BIGBRANDS | Nederlands

Zoals je weet zorgt de huidige verspreiding van het Coronavirus voor behoorlijk wat maatregelen. Gelukkig zijn we flexibel en proberen we ons zoveel mogelijk aan te passen aan de huidige situatie!
Gezondheid staat voor ons uiteraard voorop. Daarom nemen wij ook onze maatregelen waarbij wij er tegelijkertijd voor proberen te zorgen dat we ons werk alsnog zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren.

→ Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. Wanneer wij toch op kantoor moeten zijn, zorgen we dat we met maximaal 2 personen zijn waarbij we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden;
→ We communiceren digitaal met onze collega’s en houden onze meetings online;
→ We hebben onze afspraken zoveel mogelijk verzet. Waar dit niet mogelijk is hebben we deze afspraken nu telefonisch of online;
→ Afleveringen en opleveringen van projecten proberen wij zoveel mogelijk uit te voeren waarbij wij natuurlijk rekening houden met de adviezen vanuit de overheid, zoals goed onze handen wassen en minimaal 1,5 meter afstand houden.

Gelukkig hebben deze maatregelen vooralsnog niet veel impact op de opleveringen van projecten en uitleveringen van bestellingen. Per dag en per project beoordelen wij de situatie. Wij vinden het uiteraard belangrijk om te allen tijde de veiligheid van onze medewerkers, onze partners en onze klanten te waarborgen en blijven de adviezen van het RIVM en de overheid volgen. Indien dit gevolgen heeft voor de levering van bestellingen of projecten, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de betrokken partijen.

Mochten wij bij je langskomen voor een oplevering of uitlevering, dan willen we je vragen om de onderstaande instructies te volgen:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand en schud geen handen met ons personeel/ onze bezorgers;
  • We hebben de voorkeur dat er maximaal 2 personen in 1 ruimte tegelijkertijd aanwezig zijn;
  • Gaat het om een kleine bestelling? Dan willen we je vragen om de items bij de voordeur in ontvangst te nemen en zelf te plaatsen op de plek van bestemming;
  • Heb je griep- of verkoudheidsklachten? Laat het ons zo snel mogelijk weten en dan verzetten we de afspraak graag naar een ander moment.

Het is voor ons uiteraard belangrijk dat bovenstaande instructies worden gevolgd en dat ons personeel en onze bezorgers zich veilig voelen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen jullie daarom vragen om niet alleen zelf deze adviezen en maatregelen op te volgen, maar ook anderen hierover in te lichten zodat we voor iedereen een veilige (werk)omgeving kunnen creëren.
Wanneer dat niet het geval is zijn wij helaas genoodzaakt de aflevering te verzetten, we hopen uiteraard op je begrip mocht dit het geval zijn.

Wil je graag contact met ons opnemen? Om snel geholpen te worden raden we je aan om direct contact op te nemen met je contactpersoon binnen BigBrands. Dit kan via e-mail of op zijn/ haar mobiele nummer. Ook zijn wij natuurlijk per e-mail bereikbaar op ons algemene e-mailadres info@bigbrands.nl.

In deze tijd blijven blijven we natuurlijk foto’s van onze projecten op social media plaatsen. Op deze manier hopen we je te inspireren en een glimlach op je gezicht te toveren met prachtige designs en interieurs!

Tot slot wensen we je uiteraard het allerbeste, zowel zakelijk als privé. We hopen dat de situatie snel onder controle is.

Stay safe! 

Met vriendelijke groet,

Het team van BigBrands

UPDATE BIGBRANDS | English

As you know, the current spread of the Corona virus causes quite a few measures. Fortunately, we are flexible and try to adapt as much as possible to the current situation!

We naturally put the health of our staff, our customers and our partners first. That is why we also take our measures, while at the same time trying to ensure that we can continue to perform our work as well as possible.

→ We work from home as much as possible. When we have to be at the office, we ensure that we are with a maximum of 2 people, keeping a minimum distance of 1.5 meters;
→ We communicate digitally with our colleagues and keep our meetings online;
→ We try to execute deliveries as much as possible, taking into account the advice from the government, such as washing our hands and keeping an appropriate distance.

Fortunately, these measures do not yet have much impact on project deliveries and order deliveries. We assess the situation per day and per project. Naturally, we think it is important to guarantee the safety of our employees, our partners and our customers at all times and we will continue to follow the advice of RIVM and the government. If this has consequences for the delivery of orders or projects, we will contact the parties involved as soon as possible.

If we have an appointment or a delivery planned, we would like to ask you to follow the instructions below:

  • Keep a minimum distance of 1.5 meters and do not shake hands with our staff/ deliverers;
  • We prefer that a maximum of 2 people are present in 1 room at the same time;
  • When your order is not that big, we would like to ask you to receive the items at the front door and place them at the destination yourself;
  • Do you have flu symptoms? Let us know as soon as possible and we will gladly reschedule the appointment to another time.

It is of course important to us that the above instructions are followed and that our staff and deliverers feel safe. We have a joint responsibility and would therefore like to ask you to not only follow this advice and measures yourself, but also to inform others about them so that we can create a safe (working) environment for everyone.

If that is not the case, we are unfortunately forced to reschedule the episode, we naturally hope for your understanding if this is the case.

Would you like to contact us? To be helped quickly, we recommend that you contact your contact person within BigBrands directly. This can be done by e-mail or on his/ her mobile number. We are of course also available by e-mail at our general e-mail address info@bigbrands.nl.

During this time, we will of course continue to post photos of our projects on social media. In this way we hope to inspire you and put a smile on your face with beautiful designs and interiors! Follow us on social media for more such beautiful images.

Finally, we naturally wish you the very best. We hope the situation will be under control soon.

Stay safe!

Sincerely,

The BigBrands team

Lees meer blogs