UPDATE BIGBRANDS

16 maart 2020

UPDATE BIGBRANDS | Nederlands

Wij zetten de gezondheid van ons personeel, onze klanten en onze partners uiteraard voorop. Natuurlijk nemen wij daarom ook onze maatregelen vanwege de snelle verspreiding van het Coronavirus (COVID-19):

→ Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis en hebben zoveel mogelijk van onze afspraken uitgesteld;
→ We communiceren digitaal met onze collega’s en houden onze meetings online;
→ Afleveringen en opleveringen van projecten proberen wij zoveel mogelijk uit te voeren waarbij wij natuurlijk rekening houden met de adviezen vanuit de overheid, zoals goed onze handen wassen en een gepaste afstand behouden.

Gelukkig hebben deze maatregelen vooralsnog niet veel impact op de opleveringen van projecten en uitleveringen van bestellingen, wij hebben bijvoorbeeld vandaag nog kunnen werken aan een mooi project in Brussel!

Per dag en per project beoordelen wij de situatie. Wij vinden het uiteraard belangrijk om te allen tijde de veiligheid van onze medewerkers, onze partners en onze klanten te waarborgen en blijven de adviezen van het RIVM en de overheid volgen. Indien dit gevolgen heeft voor de levering van bestellingen of projecten, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met betrokken partijen.

We wensen iedereen het allerbeste en we hopen dat de situatie snel onder controle is. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoon of e-mail (info@bigbrands.nl of natuurlijk direct via uw contactpersoon).

UPDATE BIGBRANDS | English

We naturally put the health of our staff, our customers and our partners first. Therefore, we also take our measures due to the rapid spread of the Coronavirus (COVID-19):

→ We work from home as much as possible and have postponed as much of our appointments as possible;
→ We communicate digitally with our colleagues and keep our meetings online;
→ We try to execute deliveries as much as possible, taking into account the advice from the government, such as washing our hands and keeping an appropriate distance.

Fortunately, these measures haven’t had much impact on our deliveries so far. For example, we were able to work on a beautiful project in Brussels today!

We will assess the situation per day and per project. We naturally believe it is important to guarantee the safety of our staff, our partners and our customers at all times, and we will continue to follow the recommendations of the RIVM and the government.

If this has any consequences for the delivery of orders or projects, we will contact the parties involved as soon as possible.

We wish everyone all the best and we hope that the situation will be under control soon. If you have any questions, you can reach out to us by phone or email (info@bigbrands.nl or of course directly via your contact person).

Lees meer blogs